Przydatne linki

Futsal

Siatkówka

Sandomierz

MOSiR

Licznik odwiedzin

Dzisiaj: 3

Wczoraj: 0

Ogółem: 2533

REGULAMIN

„Sandomierska Amatorska Liga Tenisa Ziemnego”

 Honorowy Patronat Marcin Marzec – Burmistrz Sandomierza

 

                                                                  

Założenia organizacyjne:

 1. ORGANIZATOR

 •  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
 • Urząd Miejski w Sandomierzu

 

 1. CEL
 • Umożliwienie aktywnego wypoczynku
 • Popularyzacja Tenisa Ziemnego w wydaniu rekreacyjnym
 • Propagowanie zdrowego stylu życia
 • promocja Królewskiego Miasta Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

 Miejsce - Stadion Sportowy – Korty Tenisowe

Termin – planowane rozpoczęcie Ligi – 5.08.2019

   4. WARUNKI UCZESTNICTWA

- WPISOWE: kwota – 50 zł, płatne przelewem na konto organizatora

UWAGA: Wpisowe nie podlega zwrotowi!

KONTO ORGANIZATORA:

MOSiR w Sandomierzu, ul. Koseły 3a

BANK SPÓŁDZIELCZY w Sandomierzu

62 9429 0004 2001 0001 9057 0001

 - Uczestnicy, pełnoletni zobowiązują się do podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych na ich uczestnictwo w turnieju, natomiast zawodnicy niepełnoletni zgłaszają się z rodzicami (opiekunami), bądź podpisanym przez nich zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

 1. ZGŁOSZENIA
  - Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – 786 023 109
  - ilość przyjmowanych zawodników jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń ( 12 zawodników )

   6. NAGRODY

 • I miejsce – Puchar + statuetka  + nagroda rzeczowa
 • II miejsce – Puchar + statuetka +  nagroda rzeczowa
 • III miejsce – Puchar + statuetka + nagroda rzeczowa
 • Puchar Fair Play -

 

 1. REGULAMIN

- Mecze rozgrywamy w systemie każdy z każdym (w zależności od ilości zgłoszeń) Mecze rozgrywane są bez meczów rewanżowych. Mecze należy rozegrać w danej rundzie rozgrywkowej, według ogłoszonego terminarzu.

- terminarz zostanie podany po terminie zapisów, podczas spotkania organizacyjnego (obecność obowiązkowa ) 

- Mecze turniejowe rozgrywane są do wygrania 2 setów (w przypadku remisu rozgrywany jest super tie-break do 10 punktów lub 3 set). Obowiązują przepisy PZT.

- Mecze ligowe zostają rozgrywane bezpłatnie na Stadionie Sportowym, zawodnicy są zobowiązani do rozegrania meczy swoimi piłkami oraz podania wyniku spotkania po jego zakończeniu organizatorowi.

 

System punktacji jest następujący:

    wygrana w stosunku 2:0 - 4 punkty,

    wygrana w stosunku 2:1 - 3 punkty,

    przegrana w stosunku 1:2 - 2 punkty,
   przegrana w stosunku 0:2 - 1 punkt,

   przegrana walkowerem  - 0 punktów,

 

- O kolejności uczestników w tabeli poszczególnych lig w kolejnych rundach decydują; liczba punktów, bezpośredni pojedynek (ale tylko w wypadku, gdy dwaj zawodnicy maja tę sama liczbę punktów, jeżeli jest więcej graczy z równa ilością pkt decyduje mini tabela z ich udziałem i decyduje największa ilość  pkt), stosunek setów wygranych do przegranych oraz analogicznie stosunek gemów wygranych do przegranych.

Zawodników umawia  na mecze organizator w odpowiadających im wolnych terminach. W przypadku niestawienia się zawodnika na korcie w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny lub odwołania meczu w dniu  spotkania przyznaje się walkower zawodnikowi obecnemu.

Zawodnicy mogą postanowić o rozegraniu spotkania pomimo spóźnienia. Zawodnik obecny może zgodzić sie na rozegranie meczu w innym terminie zamiast walkowera decyzja po stronie zawodnika obecnego.

Zawodnik który ukarany został walkowerem pokrywa 100 % kosztów wynajęcia kortu (w wypadku losowym decyduje organizator Turnieju)  

Zawodnik, który na propozycję terminu rozegrania meczu odmówił lub odmawia rozegrania lub uchyla  sie od rozegrania meczu   organizator  może  przyznać  walkowera dla  starającego sie  zawodnika.

Uczestnicy biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i gry fair play.

Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.

Zawodnik zgłaszający uczestnictwo w Sandomierskiej Amatorskiej Lidze Tenisa Ziemnego akceptuje automatycznie niniejszy regulamin.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 informuję, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Sandomierzu, ul. Koseły 3a, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email (adres email): Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych MOSiR w Sandomierzu.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania turnieju.
 4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ uczestniczył / a w Sandomierskiej Amatorskiej Lidze Tenisa Ziemnego.

 

 1. UWAGI KOŃCOWE

- Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na obiekcie sportowym.

- W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.


Organizator